Livevideo osana tapahtumia


2

Reaaliaikaisesti kuvatun videokuvan käyttäminen ei ole enää vuosiin ollut suurten tv-tuotantojen sekä areenakonserttien yksinoikeus. Laitteiden yleistyminen ja palveluiden saatavuuden lisääntyminen ovat tuoneet nämä ratkaisut mahdollisiksi myös pienehkön budjetin yritys- ja yleisötapahtumille joissa ne tuovat lisäarvoa sekä vieraiden viihtyvyyden, tilankäytön että tapahtuman näyttävyyden kannalta.

Yksinkertaisimmillaan yhden tuotantokameran ja videomikserin sekä soveltuvan näyttölaitteen (projektori ja valkokangas, LED-screen tai plasmanäyttö) lisäämisellä saadaan esiintyjän kuva suurennettua siten että yleisö näkee tämän myös kauempana esiintymislavasta. Maailmalla tämä tunnetaan myös nimellä IMAG (Image MAGnification). Tilassa jossa seinät tai muut rakenteet estävät osittain näkyvyyden lavalle voidaan lisänäyttöjä rakentaa erikseen rajoitetun näkyvyyden alueille jotta myös näillä alueilla olevat vieraat näkevät lavan tapahtumat. Tapahtuman näyttölaitteet, oli niitä sitten yksi tai kymmeniä, voivat palvella esim. powerpoint-esitysten, videoiden ja livekuvan näyttämisessä joko kuvamateriaaleja vuorotellen tai niitä samalle ruudulle yhdistäen. Esimerkiksi seminaarin vaihtuessa iltatilaisuudeksi samoja näyttölaitteita voidaan hyödyntää visuaalisena tehosteena näyttäen VJ:n tuottamaa visualisointimateriaalia.

Mitä suurempi osa kamerakuvalla on yksittäisen vierailijan kannalta, sitä perustellumpaa on tapahtuman kuvaaminen useita kameroita käyttäen. Tällöin vältytään kameran vaeltamiselta kuvauskohteesta toiseen monikameraohjaajan voidessa näyttää kuvauskohteen vaihtamisen aikana toisen kameran kuvaa. Haluttaessa kuvata esimerkiksi haastatteluja lavan lisäksi muista, vaihtelevista paikoista voidaan apuna käyttää liikuteltaviin kameroihin asennettavia langattomia videolinkkejä.

Kuvattava materiaali voidaan samanaikaisesti tallentaa jolloin asiakkaalle jää tallenne tilaisuudesta käytettäväksi sellaisenaan tai vaikkapa mainosten ja yritysvideoiden osana. Kokonaan oman mahdollisuuksien kirjonsa tuo kuvan livestriimaus verkon yli etäkatsojille. Striimauksen mahdollisuuksia käsittelemme sarjan seuraavassa osassa.

Mahdollisuuksia sammakkoperspektiivistä lintuperspektiiviin


Nykyteknologia on tuonut lukuisia uusia mahdollisuuksia kuvamateriaalin reaaliaikaiseen tuottamiseen. Tilan ollessa rajallista voidaan etäohjattavia robottikameroita sijoitella huomaamattomasti ympäri tilaa ja sijoittaa niiden ohjauspiste kokonaan erilliseen tilaan. Pienten esineiden havainnollistamiseen voidaan käyttää dokumenttikameraa ja erikoisten kuvakulmien aikaansaaminen esim. koneista ja teollisuuden prosesseista onnistuu pienillä POV-kameroilla.

Kokonaan uutta näkökulmaa tapahtumien kuvaamiseen tuovat kuvauskopterit ja vaijerikamerat. Kuvauskopterilla voidaan tuottaa reaaliaikaista kuvaa taivaalta käsin suoraan screenille vaikkapa koko tapahtuma-alueesta kerrallaan tai seurata reaaliajassa esimerkiksi esiintyjän saapumista paikalle. Kahden kiinnityspisteen välille kiinnitettyä vaijeria pitkin kulkeva vaijerikamera taas soveltuu vastaavaan tarkoitukseen sisätiloissa ja haluttaessa kuvata yleisön yläpuolelta. Lintuperspektiivin hyödyntäminen soveltuu erityisesti tarkemman kuvan tarjoamiseen yleisölle urheilusuorituksista ja esim. tanssiesityksistä joiden näyttäminen yläpuolelta tuo esitykseen uuden ulottuvuuden. Erityisesti kuvauskoptereita harkittaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä että kuvauksen toteuttavan tahon tulee huolehtia lakisääteisistä vakuutuksista sekä siitä että kuvaus toteutetaan Trafin ohjeiden mukaisesti turvallisuusseikat huomioiden.

Kokonaisuus hallinnassa suunnittelusta toteutukseen?


Tapahtuman videotekniikan keskiössä on monikameraohjaamo videomiksereineen, esitys- ja ajotietokoneineen ja muine oheislaitteineen. Kuvalähteiden monipuolistuessa ja lisääntyessä on yhä olennaisempaa että myös ohjaamosta löytyy asiantunteva teknikko jolla on silmää oikeiden kuvien valitsemiseen oikealla hetkellä. Myös video- ja esitysmateriaalien näyttäminen on helppo keskittää samaan pisteeseen.

Jatkuvasti monipuolistuvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää luonnollisesti entistä huolellisempaa ennakkosuunnittelua. Videomateriaalien, still-kuvien ja graafisen ilmeen esituotannolla lopputuloksesta tulee merkittävästi viimeistellympi. Osaava tapahtumatekniikkatoteuttaja on avainasemassa sekä suunnittelun että toteutuksen onnistumisen suhteen ja toimittaja onkin hyvä ottaa mukaan suunnitteluprosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jotta tekniikka saadaan tukemaan tapahtuman tarkoitusta mahdollisimman hyvin sekä tuottamaan elämyksiä vieraille.


Kaikki tässä mainitut ratkaisut sekä kattavan tapahtumatekniikan saat meiltä ammattitaidolla toteutettuna. Ota yhteyttä niin kartoitamme tapahtumasi tarpeet ja teemme ehdotuksen teknisestä toteutuksesta!


Näkökulmia tapahtumatekniikkaan

Blogissamme kerromme seikkaperäisemmin toteuttamistamme tapahtumista ja tapahtumatekniikan mahdollisuuksista sekä nostamme esille tapahtumatekniikka-alan ajankohtaisia trendejä.

Uusimmat kirjoitukset: