Yleiset sopimusehdot


Toteutuksiin ja kalustovuokriin sovelletaan aina tilaushetkellä (tarjouksen hyväksyminen tai sopimuksen tekeminen) voimassa olleita sopimusehtoja.